Voorwaarden voor herroeping

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

U kunt binnen 14 dagen en zonder opgaaf van redenen de overeenkomst herroepen door in tekstvorm (bv. Brief, fax, e-mail) uw intentie om de overeenkomst te herroepen kenbaar te maken. In het geval dat goederen aan u zijn geleverd vóór het verstrijken van genoemde termijn, kunt u de overeenkomst herroepen door het product te retourneren. De termijn gaat in na ontvangst van de huidige herroepingsvoorwaarden in tekstvorm. Het begint echter niet vóór de ontvangst van de goederen door u (in het geval van herhaalde levering van goederen van dezelfde soort niet vóór ontvangst van de eerste deellevering) en zal verder niet aanvangen voordat is voldaan aan onze informatieplicht op grond van Artikel 246 § 2 van de inleidende wet van het Duitse burgerlijk wetboek (EGBGB) in samenhang met § 1, leden 1 en 2 EGBGB en vervulling van onze plichten volgens § 312e, lid 1, clausule 1 Duits burgerlijk wetboek (BGB) in combinatie met artikel 246 § 3 EGBGB. Tijdige verzending van het bericht van herroeping of van goederen wordt voldoende geacht om de termijn voor herroeping in acht te nemen. Een kennisgeving van herroeping moet worden gestuurd naar:

PINK Cosmetics GmbH
Erkrather Str. 401
40231 Düsseldorf
Duitsland

Gevolgen van intrekking

In het geval van geldige herroeping, zal elke prestatie die door een van de partijen is ontvangen, worden geretourneerd en zullen alle voordelen die van ons zijn verkregen (zoals rente) worden terugbetaald. U moet ons een vergoeding toekennen voor zover u niet in staat bent prestaties en voordelen (zoals gebruiksvoordelen) geheel of gedeeltelijk te retourneren of in het geval dat u dergelijke prestaties en genoemde voordelen alleen in een verminderde toestand kunt teruggeven. Compensatie voor beschadiging van het product en voordelen van het gebruik is alleen mogelijk voor zover deze voordelen of de aantasting worden veroorzaakt door omgang met een product op een manier die verder gaat dan het controleren van de eigenschappen en functionaliteit van het product. & ldquo; Controle van de eigenschappen en functionaliteit van het product & rdquo; wordt bedoeld het testen en uitproberen van het betreffende product op een manier die in winkels mogelijk en gebruikelijk is. Producten die in de vorm van een pakket kunnen worden verzonden, worden op ons risico geretourneerd. U draagt ​​de kosten van regelmatige retourzending als het geleverde product in overeenstemming is met de bestelling en als de waarde van de te retourneren goederen niet hoger is dan & euro; 40 of & ndash; in het geval dat de prijs van het product hoger is & ndash; als u op het moment van herroeping nog geen betaling of een contractueel overeengekomen deelbetaling heeft uitgevoerd. Retourzendingen zijn anders gratis voor u. Producten die niet in de vorm van een pakket kunnen worden verzonden, worden bij u opgehaald. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. Deze termijn van uw kant gaat in op het moment dat uw verklaring van herroeping of het product wordt verzonden. Van onze kant gaat deze deadline in wanneer het product is ontvangen.

Einde van de herroepingsvoorwaarden

1 Normale prijs

2 Prijzen exclusief btw en verzendkosten

3 Prijs zolang de voorraad strekt

4 


Nog niet gewinkeld in de PINK Shop? Profiteer nu van 10% korting.

Registratie

Öffnungszeiten

Montag geschlossen
Dienstag geschlossen
Mittwoch geschlossen
Donnerstag geschlossen
Freitag geschlossen
Samstag geschlossen
Sonntag geschlossen